Ασφάλειες , Asfalistra

Ασφάλειες ΕπιχειρήσεωνΑσφάλειες Επιχειρήσεων

 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

  Το ειδικά μελετημένο πρόγραμμα “Eπιχειρήσεων” εκτός από τις βασικές καλύψεις κατά της πυρκαγιάς, παρέχει και καλύψεις κατά ζημιών από καιρικά φαινόμενα, βραχυκύκλωμα, κλοπή, απώλεια κερδών, κ.ά., ζημίες από τις οποίες μπορεί να πάψει η ομαλή λειτουργία μίας επιχείρησης.

 Αναλυτικότερα το πρόγραμμα ασφαλίζει την περιουσία σας κατά των ζημιών που  προκαλούνται από:

   Πυρκαγιά, Κεραυνό, Καπνό
   Πυρκαγιά από Δάσος
   Βραχυκύκλωμα σε Α΄(πρώτο) Κίνδυνο μέχρι 1.500.- €
   Ευρεία Έκρηξη
   Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Τρομοκρατικές Ενέργειες
   Κακόβουλες Βλάβες
   Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα
   Διάρρηξη Σωληνώσεων
   Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό
   Πρόσκρουση Οχημάτων, Πτώση Αεροσκαφών
   Έξοδα Κατασβέσεως μέχρι 3.000.- €
   Αποκομιδή Ερειπίων 5% του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου με ανώτατο όριο τις 30.000.- €
   Θραύση Κρυστάλλων μέχρι 3.000.- €
   Διακοπή Εργασιών από πυρκαγιά και έκρηξη, 100.- € ημερησίως για 3 μήνες
   Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων από Καλυπτόμενους Κινδύνους μέχρι το 10% του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου με μέγιστο όριο τις             30.000 €                                                                                                                                                                                     Κλοπή με Διάρρηξη, Ζημίες στο Κτίριο από Κλοπή μέχρι 5.000 €                               
   Ληστεία Ταμείου (Ηold up) μέχρι 1.500 € (εφόσον ασφαλίζεται και το περιεχόμενο)
   Κάλυψη Εξόδων Αδειών & Μελετών μέχρι 1.000 €
  

*Απαλλαγές ( * Μπορεί να δοθεί και χωρίς Απαλλαγή )


    Ορίζονται οι παρακάτω απαλλαγές για κάθε ζημία από:


   Κλοπή το 10% με ελάχιστο όριο τα 500 €
   Πλημμύρα, Διάρρηξη Σωληνώσεων, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός 10% με ελάχιστο όριο τα 1.500 €
   Ζημίες κατά την απόπειρα της κλοπής, Βραχυκύκλωμα καθώς και Θραύση Κρυστάλλων 150€
   Απώλεια Κερδών οι 5 πρώτες ημέρες.
   Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Κακόβουλες Βλάβες, 10% με ελάχιστο όριο τα 1.000 €      (αφορά ισόγεια καταστήματα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?