Η ασφάλεια της υγείας σας, βρίσκεται πλέον στα χέρια σας.

 

Υγεία

 

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, εξασφαλίζει σε όλη την οικογένεια την ολοκληρωμένη προστασία της Υγείας και προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα :

o    Ποιότητα στις ιατρικές υπηρεσίες και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας.

o    Εύκολη και Άμεση πρόσβαση χωρίς αναμονές, σε Ιατρούς, Κλινικές αλλά και σύγχρονες
             θεραπευτικές μεθόδους.

o    Κάλυψη σε Δημόσιες και σε Ιδιωτικές Υπηρεσίες.

o    Προσιτό Κόστος και αντιμετώπιση μεγάλων δαπανών.

 

 

Τι σας προσφέρει

 

100% κάλυψη εξόδων για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία [δηλαδή σε κράτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου] και μάλιστα χωρίς πρότερη υποχρεωτική ενημέρωση γραμμής υγείας [τηλεφωνικού κέντρου] ή προέγκριση

 

80% κάλυψη εξόδων στο εξωτερικό και 70% σε ΗΠΑ και Καναδά, χωρίς υποχρεωτική προέγκριση της Εταιρίας για τη θεραπευτική μετάβαση στο εξωτερικό

 

Το πρόγραμμα αυτό, προσφέρεται είτε χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα  νοσηλείας, είτε με εκπιπτόμενο ποσό ανά περίπτωση νοσηλείας [δηλαδή συμμετοχή του ασφαλισμένου σ’ αυτά] € 750, € 1.500 και € 3.000, γεγονός που το καθιστά ακόμα πιο προσιτό από οικονομικής πλευράς

 

o    Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης εξόδων € 1.500.000.00

o    Δωμάτιο και διατροφή σε θέσεις νοσηλείας Α΄(μονόκλινο) και Β΄(δίκλινο) και για
             ανώτατο χρονικό όριο κάλυψης 365 ημερών

o    100% κάλυψη εξόδων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας [ΜΕΘ] και Μονάδα
             Αυξημένης [ΜΑΦ] Φροντίδας, χωρίς όριο ημερών ή ανωτάτου ποσού

o    Έξοδα για συνοδό ανήλικου παιδιού

o    Δαπάνες νοσοκομείου

o    Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας στο νοσοκομείο και στο σπίτι

o    100% αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και θεραπόντων ιατρών, χωρίς όριο (για
              νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία ισχύει νέος και βελτιωμένος πίνακας
             καθορισμένων ανώτατων ορίων αμοιβών)

o    100% κάλυψη δαπανών μεταμόσχευσης οργάνων ή αγοράς/τοποθέτησης τεχνητών
             οργάνων/μελών

o    100% κάλυψη εξόδων για Ημερήσια Θεραπεία ή Επέμβαση – χωρίς παρακράτηση
             απαλλασσόμενου ποσού

o    100% κάλυψη εξόδων για Χημειοθεραπείες ή Ακτινοθεραπείες – χωρίς
              υποχρεωτική χρήση Ταμείου
χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού

             χωρίς ανώτατο όριο εξόδων

o    Κάλυψη δαπανών για Ενδοσκοπικές μη επεμβατικές ιατρικές πράξεις με ποσό
             έως € 500 κατά περίπτωση

o    Κάλυψη δαπανών Επείγοντος ή Έκτακτου Περιστατικού στα
             Εξωτερικά Ιατρεία με ετήσιο ποσό έως € 300

o    ΔΩΡΕΑΝ Ετήσιο Check up– μετά την εξόφληση των ασφαλίστρων του 6μήνου

o    Κάλυψη εξόδων νοσηλείας για Συγγενείς μη γνωστές Παθήσειςέως € 100.000

o    Κάλυψη εξόδων αισθητικής αποκατάστασης Μαστών-Δέρματος λόγω κακοήθειας
             χωρίς επιμέρους όριο
 

o    Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία, που σχετίζονται με αυτήν

o    Επίδομα μητρότητας

o    Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας

o    Χειρουργικό επίδομα

o    Επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα

o    100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας στις “Ειδικές Κλίνες” των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ
              χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσούχωρίς χρήση Κοινωνικού
             Φορέα Ασφάλισης

o    100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας στα Δημόσια Νοσοκομείαχωρίς παρακράτηση
             απαλλασσόμενου ποσού

o    Εκπτώσεις ασφαλίστρων 5% & 10% για τα εξαρτώμενα μέλη [οικογενειακό
             πρόγραμμα]

o    Ειδικός Όρος Συνέχισης Ασφαλισιμότητας Εξαρτωμένων Μελών [σε περίπτωση ενηλικίωσης
             των παιδιών ή αποβίωσης του κυρίως ασφαλισμένου]

o    Επείγουσα ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό

o    Επιπλέον Προνόμια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης [με βάση παροχές συνεργαζόμενων φορέων, όπως π.χ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ,    DOCTORS’ HOSPITAL και EUROMEDICA], χωρίς επιβάρυνση του ασφαλισμένου    

o    Ηλικία Λήξης Ασφάλισης:  χωρίς όριο [σύμφωνα με τις προϋποθέσεις ανανέωσης που
             προβλέπονται από τους όρους του προγράμματος] 

 

 

ECONOMY:

Για όσους επιθυμούν μια ακόμα πιο οικονομική εκδοχή, χωρίς όμως ιδιαίτερες εκπτώσεις στις απαιτήσεις τους, η Εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του ανωτέρω προγράμματος, το οποίο έχει την ίδια δομή με το προηγούμενο, αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις, όπως:

 

o    Το ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης εξόδων ανέρχεται σε € 400.000

o    Η αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και θεραπόντων ιατρών, διαμορφώνεται με βάση το νέο και βελτιωμένο πίνακα καθορισμένων ανώτατων ορίων αμοιβών

o    Οι καλύψεις ενδοσκοπικών μη επεμβατικών πράξεων, συγγενών παθήσεων και η
             παροχή του επιδόματος μητρότητας δεν ισχύουν

o    Διαφορετικού ύψους ημερήσιο επίδομα νοσηλείας

o    Διαφορετικές προϋποθέσεις ανανέωσης της κάλυψης

 

 

Και τα δύο προγράμματα αποζημιώνουν:

 

o    Χωρίς υποχρεωτική χρήση κυρίως Ασφαλιστικού Φορέα

o    Με απευθείας εξόφληση στα συμβεβλημένα νοσοκομεία [για αναλυτικότερη πληροφόρησή σας μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα «Μάθετε επίσης» στο εταιρικό site]

o    Με μικρή περίοδο αναμονής

 

 

Ηλικία εισόδου και προϋποθέσεις ιατρικού προασφαλιστικού ελέγχου και για τα δύο προγράμματα:

 

o    Ανώτατη Ηλικία εισόδου [επιλογής και αγοράς του προγράμματος] 65 ετών

o    Ιατρικός Προασφαλιστικός Έλεγχος άνω των 60 ετών

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?